Åke Jönsson's hemsida

========================================


Naturområden i Jönköpingstrakten.

Komosse - Högsta punkten 348 m.ö.h. - dec 1993.


Komosse - Lada vid Tyskudden - dec 1993.

SNF utfärd 20 maj 2001 till Getaryggen och Bistocken. (Västra Jära).
Vandring på Getaryggen och till Bistocksområdet (föreslaget område för ny soptipp, vilket troligen/förhoppningsvis aldrig blir verklighet)
samt till tänkt motorcrossbana vid Västra Jära, norr om Rv 40.
Halvklart - uppehållsväder. 6 deltagare.


Centrala delen av Bistocksområdet.
Sumpskog av medelålders Tall-Gran-Björk m.m.
Blåbär i markskiktet. Tuvigt. Flera gamla diken.

Bistocksrödjan. Torpskylt 1780 - 1911.
Flertal stengärdsgårdar och odlingsrösen.
Uppvuxen gammal Gran- (Tall) - skog.

Aktuell del av Generalstabskartan blad Ulricehamn 1880-tal. (Bistocken/Bistocksrödjan markerad).


Aktuell del av Topografiska Kartan.


Åter -->


Hemsida - Naturobjekt.

Senast uppdaterad: 2002-02-10