Gölar väster om Barnö   -   Dumme mosse - norra delen.