Göl väster om Barnö (mot norr)   -   Dumme mosse - norra delen.