Älmö med gammal skog   -   Dumme mosse - norra delen.