Mattlummer   -   trakten av Svedbrandshult, V. om Jönköping.