Komosse - "högsta punkten 348 m.ö.h."   -   Här förbi gick vandringsleden
                                                                                 innan den ändrades i början av 70-talet.